Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

46%

26°

-

12

Februari

44%

26°

-

13

Mars

38%

26°

-

16

April

34%

26°

-

19

Maj

38%

26°

-

19

Juni

41%

26°

-

14

Juli

48%

27°

-

11

Augusti

48%

27°

-

12

September

45%

26°

-

17

Oktober

36%

25°

-

21

November

36%

25°

-

20

December

42%

26°

-

15