Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

52%

33°

-

8

Februari

49%

33°

-

11

Mars

41%

33°

-

11

April

42%

32°

-

15

Maj

46%

32°

-

15

Juni

48%

32°

-

11

Juli

51%

34°

-

8

Augusti

50%

34°

-

9

September

48%

34°

-

13

Oktober

46%

32°

-

16

November

48%

31°

-

15

December

52%

32°

-

11