Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

51%

32°

-

8

Februari

45%

32°

-

11

Mars

38%

31°

-

13

April

38%

31°

-

16

Maj

42%

31°

-

16

Juni

45%

31°

-

12

Juli

48%

32°

-

9

Augusti

48%

33°

-

11

September

45%

32°

-

14

Oktober

42%

30°

-

18

November

45%

30°

-

17

December

50%

31°

-

12