Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

52%

33°

-

8

Februari

46%

33°

-

11

Mars

39%

32°

-

13

April

40%

32°

-

16

Maj

45%

32°

-

16

Juni

48%

32°

-

11

Juli

50%

34°

-

9

Augusti

50%

34°

-

10

September

47%

33°

-

14

Oktober

44%

31°

-

17

November

47%

31°

-

16

December

51%

32°

-

11