Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

57%

18°

-

8

Februari

48%

18°

-

10

Mars

37%

18°

-

12

April

24%

17°

-

18

Maj

23%

17°

-

18

Juni

19%

16°

-

18

Juli

28%

16°

-

18

Augusti

30%

17°

-

18

September

29%

17°

-

19

Oktober

28%

17°

-

19

November

34%

17°

-

16

December

47%

17°

-

11