Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

60%

26°

-

10

Februari

54%

26°

-

11

Mars

45%

26°

-

15

April

37%

25°

-

20

Maj

36%

25°

-

21

Juni

36%

24°

-

18

Juli

44%

25°

-

16

Augusti

43%

25°

-

18

September

41%

25°

-

19

Oktober

38%

24°

-

22

November

46%

24°

-

19

December

56%

25°

-

13