Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

56%

26°

-

9

Februari

47%

26°

-

10

Mars

38%

26°

-

14

April

32%

26°

-

18

Maj

34%

25°

-

20

Juni

32%

25°

-

19

Juli

38%

25°

-

18

Augusti

38%

25°

-

20

September

37%

25°

-

19

Oktober

35%

25°

-

20

November

41%

25°

-

16

December

50%

25°

-

11