Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

61%

26°

-

11

Februari

55%

27°

-

12

Mars

46%

27°

-

15

April

37%

26°

-

21

Maj

37%

26°

-

22

Juni

36%

25°

-

19

Juli

44%

25°

-

17

Augusti

44%

25°

-

18

September

41%

26°

-

19

Oktober

38%

25°

-

23

November

46%

25°

-

20

December

57%

26°

-

13