Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

61%

26°

-

11

Februari

55%

26°

-

12

Mars

45%

26°

-

16

April

36%

25°

-

21

Maj

35%

25°

-

22

Juni

35%

24°

-

18

Juli

43%

24°

-

17

Augusti

42%

24°

-

18

September

40%

25°

-

19

Oktober

37%

24°

-

23

November

46%

24°

-

21

December

56%

25°

-

14