Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

55%

22°

-

9

Februari

47%

22°

-

10

Mars

38%

22°

-

12

April

28%

22°

-

17

Maj

29%

22°

-

19

Juni

28%

21°

-

18

Juli

35%

21°

-

17

Augusti

34%

22°

-

19

September

33%

22°

-

19

Oktober

31%

21°

-

20

November

38%

21°

-

16

December

48%

21°

-

11