Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

60%

28°

-

10

Februari

53%

28°

-

11

Mars

45%

28°

-

14

April

38%

27°

-

19

Maj

39%

27°

-

21

Juni

38%

27°

-

18

Juli

46%

27°

-

18

Augusti

45%

27°

-

19

September

42%

27°

-

19

Oktober

39%

26°

-

21

November

47%

26°

-

17

December

56%

27°

-

11