Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

60%

21°

-

10

Februari

52%

21°

-

11

Mars

41%

21°

-

14

April

30%

20°

-

20

Maj

28%

20°

-

21

Juni

25%

19°

-

21

Juli

32%

19°

-

20

Augusti

34%

20°

-

20

September

34%

20°

-

20

Oktober

32%

20°

-

21

November

39%

20°

-

18

December

51%

20°

-

12