Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

61%

27°

-

11

Februari

55%

27°

-

12

Mars

46%

27°

-

15

April

38%

26°

-

20

Maj

38%

26°

-

22

Juni

37%

26°

-

19

Juli

45%

26°

-

17

Augusti

44%

26°

-

18

September

42%

26°

-

19

Oktober

39%

26°

-

22

November

47%

26°

-

19

December

57%

26°

-

13