Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

50%

32°

-

9

Februari

45%

32°

-

10

Mars

38%

32°

-

14

April

38%

32°

-

19

Maj

44%

32°

-

21

Juni

45%

32°

-

18

Juli

53%

32°

-

18

Augusti

48%

32°

-

19

September

46%

32°

-

21

Oktober

42%

31°

-

22

November

44%

31°

-

18

December

49%

31°

-

11