Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

57%

19°

-

9

Februari

48%

19°

-

10

Mars

38%

20°

-

12

April

26%

19°

-

18

Maj

26%

19°

-

19

Juni

23%

18°

-

18

Juli

30%

18°

-

18

Augusti

32%

19°

-

19

September

31%

18°

-

19

Oktober

29%

18°

-

20

November

36%

18°

-

16

December

48%

19°

-

11