Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

60%

27°

-

10

Februari

52%

27°

-

11

Mars

43%

28°

-

15

April

36%

27°

-

19

Maj

37%

26°

-

21

Juni

35%

26°

-

19

Juli

43%

26°

-

19

Augusti

42%

26°

-

20

September

40%

26°

-

20

Oktober

37%

26°

-

21

November

45%

26°

-

17

December

55%

26°

-

12