Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

48%

24°

-

13

Februari

45%

24°

-

14

Mars

37%

24°

-

17

April

31%

23°

-

21

Maj

31%

23°

-

22

Juni

34%

23°

-

19

Juli

42%

24°

-

15

Augusti

41%

24°

-

16

September

37%

23°

-

19

Oktober

30%

23°

-

24

November

33%

23°

-

21

December

40%

23°

-

17