Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

36%

20°

-

15

Februari

32%

20°

-

14

Mars

28%

20°

-

16

April

26%

20°

-

18

Maj

30%

20°

-

17

Juni

32%

20°

-

14

Juli

37%

20°

-

12

Augusti

36%

20°

-

11

September

34%

20°

-

12

Oktober

31%

20°

-

19

November

31%

19°

-

20

December

36%

19°

-

18