Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

40%

24°

-

14

Februari

38%

24°

-

13

Mars

36%

24°

-

14

April

33%

24°

-

17

Maj

38%

24°

-

17

Juni

44%

24°

-

11

Juli

50%

25°

-

6

Augusti

49%

26°

-

7

September

43%

25°

-

10

Oktober

36%

24°

-

19

November

36%

23°

-

20

December

39%

23°

-

17