Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

34%

19°

-

12

Februari

30%

19°

-

12

Mars

27%

19°

-

13

April

26%

19°

-

15

Maj

30%

19°

-

14

Juni

32%

19°

-

9

Juli

35%

19°

-

6

Augusti

34%

19°

-

7

September

32%

19°

-

9

Oktober

30%

19°

-

16

November

31%

18°

-

18

December

33%

18°

-

15