Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

21°

-

14

Februari

34%

21°

-

13

Mars

31%

21°

-

15

April

29%

21°

-

18

Maj

34%

21°

-

16

Juni

37%

21°

-

13

Juli

41%

21°

-

10

Augusti

40%

22°

-

9

September

37%

22°

-

11

Oktober

34%

21°

-

18

November

34%

20°

-

19

December

37%

21°

-

17