Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

59%

33°

-

4

Februari

53%

34°

-

6

Mars

39%

34°

-

10

April

34%

32°

-

18

Maj

34%

31°

-

23

Juni

29%

30°

-

24

Juli

33%

30°

-

23

Augusti

37%

30°

-

21

September

41%

31°

-

18

Oktober

45%

31°

-

17

November

48%

32°

-

14

December

55%

32°

-

8