Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

47%

20°

-

9

Februari

42%

20°

-

11

Mars

34%

20°

-

13

April

26%

20°

-

18

Maj

26%

19°

-

19

Juni

27%

19°

-

18

Juli

33%

18°

-

16

Augusti

33%

19°

-

15

September

31%

19°

-

16

Oktober

27%

19°

-

20

November

34%

19°

-

17

December

43%

19°

-

12