Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

46%

22°

-

10

Februari

42%

23°

-

11

Mars

33%

22°

-

15

April

27%

22°

-

18

Maj

29%

22°

-

19

Juni

30%

22°

-

16

Juli

35%

22°

-

14

Augusti

36%

22°

-

15

September

35%

22°

-

15

Oktober

30%

22°

-

20

November

33%

22°

-

18

December

42%

22°

-

13