Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

52%

34°

-

6

Februari

49%

34°

-

11

Mars

40%

34°

-

11

April

42%

33°

-

14

Maj

47%

32°

-

15

Juni

48%

33°

-

12

Juli

49%

34°

-

9

Augusti

50%

35°

-

10

September

47%

34°

-

14

Oktober

46%

33°

-

16

November

49%

32°

-

16

December

53%

33°

-

10