Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

46%

23°

-

11

Februari

42%

23°

-

12

Mars

33%

23°

-

16

April

29%

23°

-

18

Maj

30%

22°

-

18

Juni

32%

22°

-

15

Juli

37%

22°

-

12

Augusti

38%

23°

-

14

September

36%

23°

-

16

Oktober

32%

22°

-

20

November

34%

22°

-

19

December

42%

22°

-

14