Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

56%

19°

-

8

Februari

49%

19°

-

11

Mars

39%

19°

-

15

April

28%

18°

-

19

Maj

28%

18°

-

21

Juni

26%

17°

-

22

Juli

32%

17°

-

21

Augusti

32%

17°

-

20

September

34%

18°

-

18

Oktober

32%

18°

-

19

November

40%

18°

-

17

December

52%

18°

-

11