Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

51%

20°

-

8

Februari

45%

20°

-

11

Mars

36%

20°

-

14

April

26%

19°

-

19

Maj

25%

19°

-

22

Juni

25%

18°

-

22

Juli

30%

18°

-

21

Augusti

31%

18°

-

20

September

31%

19°

-

18

Oktober

29%

19°

-

20

November

36%

19°

-

17

December

46%

19°

-

11