Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

26°

-

12

Februari

43%

26°

-

12

Mars

35%

26°

-

16

April

32%

25°

-

19

Maj

35%

25°

-

19

Juni

38%

25°

-

14

Juli

43%

26°

-

12

Augusti

44%

26°

-

13

September

42%

26°

-

15

Oktober

36%

25°

-

20

November

35%

24°

-

19

December

42%

25°

-

15