Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

42%

21°

-

10

Februari

38%

21°

-

11

Mars

30%

21°

-

15

April

25%

21°

-

17

Maj

26%

21°

-

19

Juni

26%

20°

-

16

Juli

32%

20°

-

13

Augusti

33%

20°

-

14

September

31%

21°

-

15

Oktober

26%

20°

-

20

November

29%

20°

-

18

December

38%

20°

-

13