Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

25°

-

12

Februari

42%

25°

-

12

Mars

34%

25°

-

16

April

30%

24°

-

18

Maj

33%

24°

-

18

Juni

35%

24°

-

14

Juli

41%

25°

-

12

Augusti

41%

25°

-

13

September

40%

25°

-

15

Oktober

34%

24°

-

20

November

34%

24°

-

19

December

41%

24°

-

14