Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

50%

31°

-

8

Februari

45%

31°

-

11

Mars

37%

31°

-

13

April

38%

30°

-

17

Maj

41%

30°

-

17

Juni

44%

30°

-

12

Juli

48%

32°

-

10

Augusti

48%

32°

-

11

September

45%

31°

-

15

Oktober

42%

30°

-

18

November

44%

30°

-

17

December

49%

30°

-

12