Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

49%

29°

-

9

Februari

44%

29°

-

12

Mars

36%

29°

-

14

April

34%

28°

-

17

Maj

35%

28°

-

17

Juni

39%

28°

-

14

Juli

40%

29°

-

12

Augusti

41%

29°

-

13

September

39%

29°

-

15

Oktober

39%

28°

-

19

November

41%

28°

-

18

December

47%

28°

-

13