Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

56%

32°

28°

6

Februari

55%

32°

27°

4

Mars

45%

32°

27°

4

April

43%

32°

28°

9

Maj

36%

31°

29°

15

Juni

39%

31°

29°

15

Juli

43%

32°

29°

14

Augusti

40%

31°

29°

16

September

38%

31°

29°

15

Oktober

38%

31°

29°

17

November

43%

31°

29°

15

December

48%

31°

28°

10