Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

58%

33°

-

3

Februari

56%

34°

-

2

Mars

48%

34°

-

3

April

42%

34°

-

7

Maj

39%

32°

-

11

Juni

40%

32°

-

10

Juli

48%

32°

-

9

Augusti

43%

32°

-

11

September

39%

32°

-

11

Oktober

38%

31°

-

12

November

43%

31°

-

9

December

51%

32°

-

6