Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

22°

-

13

Februari

43%

23°

-

12

Mars

32%

23°

-

16

April

28%

22°

-

20

Maj

29%

22°

-

22

Juni

35%

22°

-

18

Juli

44%

23°

-

14

Augusti

41%

22°

-

17

September

35%

22°

-

19

Oktober

26%

22°

-

22

November

30%

22°

-

20

December

36%

22°

-

16