Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

65%

18°

-

8

Februari

55%

18°

-

10

Mars

43%

18°

-

14

April

31%

18°

-

20

Maj

29%

17°

-

21

Juni

24%

16°

-

21

Juli

30%

16°

-

21

Augusti

31%

17°

-

21

September

32%

17°

-

20

Oktober

32%

17°

-

20

November

41%

17°

-

17

December

55%

18°

-

12