Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

66%

18°

-

8

Februari

56%

18°

-

10

Mars

44%

18°

-

14

April

31%

17°

-

20

Maj

29%

17°

-

21

Juni

24%

16°

-

22

Juli

30%

16°

-

21

Augusti

32%

17°

-

21

September

33%

16°

-

20

Oktober

32%

17°

-

20

November

42%

17°

-

17

December

56%

18°

-

11