Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

63%

20°

-

7

Februari

55%

20°

-

10

Mars

44%

20°

-

14

April

32%

19°

-

19

Maj

29%

18°

-

21

Juni

25%

17°

-

22

Juli

29%

16°

-

23

Augusti

31%

18°

-

22

September

35%

18°

-

19

Oktober

37%

18°

-

20

November

46%

19°

-

17

December

58%

19°

-

11