Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

49%

28°

-

10

Februari

46%

29°

-

12

Mars

37%

29°

-

15

April

36%

28°

-

19

Maj

40%

28°

-

21

Juni

42%

28°

-

16

Juli

49%

29°

-

15

Augusti

48%

29°

-

16

September

45%

28°

-

19

Oktober

40%

28°

-

22

November

42%

28°

-

19

December

47%

28°

-

13