Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

64%

19°

-

7

Februari

56%

19°

-

9

Mars

47%

19°

-

13

April

35%

18°

-

18

Maj

33%

18°

-

18

Juni

31%

17°

-

17

Juli

37%

17°

-

16

Augusti

38%

18°

-

16

September

39%

18°

-

16

Oktober

39%

18°

-

19

November

46%

18°

-

17

December

59%

18°

-

11