Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

67%

18°

-

8

Februari

57%

18°

-

10

Mars

45%

18°

-

14

April

31%

17°

-

20

Maj

30%

16°

-

21

Juni

25%

15°

-

22

Juli

30%

15°

-

22

Augusti

33%

17°

-

22

September

33%

16°

-

20

Oktober

34%

16°

-

20

November

44%

17°

-

17

December

58%

17°

-

11