Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

60%

33°

-

5

Februari

56%

34°

-

5

Mars

47%

34°

-

6

April

43%

34°

-

10

Maj

47%

33°

-

12

Juni

48%

33°

-

11

Juli

55%

34°

-

10

Augusti

53%

34°

-

12

September

47%

33°

-

12

Oktober

45%

32°

-

15

November

48%

32°

-

13

December

53%

32°

-

8