Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

58%

33°

-

5

Februari

54%

34°

-

6

Mars

44%

34°

-

7

April

41%

34°

-

12

Maj

45%

33°

-

13

Juni

47%

33°

-

12

Juli

54%

34°

-

11

Augusti

53%

34°

-

13

September

47%

33°

-

13

Oktober

44%

32°

-

16

November

47%

32°

-

14

December

51%

32°

-

8