Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

34%

31°

-

16

Februari

34%

32°

-

13

Mars

29%

32°

-

14

April

29%

32°

-

19

Maj

28%

31°

-

24

Juni

28%

31°

-

23

Juli

31%

31°

-

24

Augusti

31%

31°

-

24

September

26%

31°

-

24

Oktober

26%

30°

-

26

November

27%

31°

-

24

December

27%

30°

-

21