Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

53%

22°

-

12

Februari

48%

22°

-

13

Mars

36%

23°

-

14

April

34%

22°

-

19

Maj

37%

22°

-

22

Juni

46%

23°

-

16

Juli

54%

23°

-

15

Augusti

53%

23°

-

18

September

44%

22°

-

21

Oktober

34%

22°

-

23

November

39%

22°

-

19

December

47%

22°

-

14