Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

53%

22°

-

11

Februari

48%

22°

-

13

Mars

36%

22°

-

14

April

33%

22°

-

19

Maj

35%

22°

-

21

Juni

44%

22°

-

16

Juli

53%

22°

-

14

Augusti

51%

22°

-

17

September

43%

22°

-

20

Oktober

32%

21°

-

23

November

38%

22°

-

19

December

47%

21°

-

14