Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

51%

27°

-

14

Februari

48%

27°

-

14

Mars

41%

27°

-

18

April

36%

27°

-

22

Maj

36%

26°

-

24

Juni

44%

26°

-

20

Juli

51%

27°

-

17

Augusti

48%

27°

-

20

September

42%

26°

-

22

Oktober

34%

26°

-

25

November

39%

26°

-

22

December

44%

26°

-

17