Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

52%

24°

-

10

Februari

47%

24°

-

12

Mars

37%

24°

-

14

April

32%

24°

-

19

Maj

34%

23°

-

22

Juni

42%

24°

-

16

Juli

51%

24°

-

14

Augusti

49%

24°

-

17

September

41%

23°

-

20

Oktober

32%

23°

-

23

November

37%

23°

-

20

December

45%

23°

-

13