Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

52%

21°

-

10

Februari

47%

21°

-

12

Mars

35%

22°

-

13

April

32%

21°

-

19

Maj

34%

21°

-

21

Juni

43%

22°

-

16

Juli

52%

21°

-

14

Augusti

50%

21°

-

17

September

42%

21°

-

20

Oktober

32%

21°

-

23

November

37%

21°

-

19

December

47%

21°

-

13